Skip to content

program Turkického festivalu jara 20.04.2019 v Ruském středisku vědy a kultury

Turkický festival Jara 20.04.2019Program Turkický festival Jara 20.04.2019  //  Программа Тюркского Весеннего Фестиваля 20.04.2019.

Turkický festival Jara 20.04.2019 Program Программа Тюркского Весеннего Фестиваля 20.04.2019.
11.00 – přivítání 11.15 – 11.45 Jak vnímají Češi Turkické nápěvy? Uslyšíte Turkické tradiční hudební nástroje od etnologa pana Tomáše Boukala 11.45-11.55 Krásy Uzbekistánu, cestovatelská mini přednáška v podání Nargizy Anesh 11.55 -12.45 Jak se tančí žhavé Turkické tance? Ukáže nám velkolepé představitelky Turkického národu, a pak bude následovat workshop pro dámy.  12.45 – 12.55 Jak se slaví Novruz v Ázerbájdžánu, Baku, cestovatelská mini přednáška v podání Karolíny Gibalové. 12.55 -13.05 Ázerbájdžánská klavírní hudba od předního Ázerbajdžánského skladatele Vagifa Mustafazade v podání Elmiry Lyapine. 13.05 – 13.30 Kdo je Nasimi, a jak tento básník a spisovatel proslavil Ázerbájdžán? Uslyšíte od překrásné básnířky a spisovatelky Lejly Begim (Jafarová). 13.30 – 13.40 jak zní Ázerbájdžánská řeč, báseň v podání Yuliky Nuriyeve. 13.40 – 13. 50 Tatarská národní hudba, klavírní potpourri, hudba tatarského skladatele Rustama Yakhina v podání Elmiry Lyapiny. 13.50 – 14.15 Iinteraktivní seminář od sólistky Pražské opery, profesorky Mezinárodní konservatoři v Praze, zakladatelky mezinárodní vokální soutěži Vissi D’Arte – Tahira Menaždinové. 14.15 -14.45 Turecký saz a hudba v podání Kemala Deniza. 14.45 – 15.00 – poděkování a konec akce Workshopy 11.55 -12.45 – workshop Turkických a orientálních tanců pro dámy od krásné Sabiny. celý den – lepení Tatarských čepiček – Tubetej – poznejme Turkický původ slova v běžné řeči – kreslíme Turkické ornamenty Stánky: s Tatarskou, Ázerbajdžánskou, Kyrgyzskou, Tureckou, Turkmenskou a Uzbeckou kulturou a jídlem! 11.00- приветствие 11.15 – 11.45 Тюркские мелодии на тюркских инструментах от этнолога и профессора Томаша Боукала. 11.45 -11.55 Красоты Узбекистана, записки путешественника от Наргизы Анеш 11.55 – 12.45 – тюркские танцы от восточных красавиц, где выступление перейдет в танцевальный воркшоп для дам. 12.45 – 12.55- как празднуют Новруз в Азерайджане, Баку? Записки путешественника от Каролины Гибаловой. 12.55 – 13.05 – Азербайджанская музыка Вагифа Мустафазаде, известного Азербайджанского композитора, от Эльмиры Ляпиной. 13.05-13.30 –  Кто такой Насими и как этот поэт прославил Азербайджан? Услышим от прекрасной писательницы и поэтессы Лейлы Бегим (Джафаровой). 13.30 – 13.40 – звучание Азербайджанского языка, стихотворение в подаче Юлики Нуриевой 13.40 – 13.50 – Попурри Татарских народных мелодий на фортепиано, романс татарского композитора Рустама Яхина 13.50-14.15 – интерактивный семинар от солистки Пражской оперы, профессора международной консерватории в Праге, основательницы международного конкурса молодых оперных певцов Vissi D’Arte Тахиры Менаждиновой. 14.15-14.45- Турецкий саз и музыка от Кемала Дениза. 14 .45-15.00 – благодарственное слово, конец мероприятия. Воркшопы. 11.45 -12.45 – танцевальный воркшоп для дам Целый день – «сделаем Татарские тюбетейки вместе» – «узнаем тюркские корни в повседневной речи» – «рисуем тюркские узоры» Стэнды: с Татарской, Азербайджанской, Кыргызской, Турецкой, Узбецкой, Туркменской культурой и едой.

O spolku KITAP. KITAP, z.s. – je Tatarská a Turkická asociace v Praze. Slovo KITAP v turkických jazycích znamená “kniha”, což je symbolické – kultura a tradice každého národa je jakoby nová kniha k poznání. Jedním z cílů našeho spolku KITAP je ukázat naši kulturu, informovat o kultuře a tradicích, stejně jako o naší identitě všechny zájemce. Od roku 2013 pořádáme různé kulturní akce. Tato akce je věnována spojení jarních svátků Navruz a Sabantuj – jarní festival nebo festival jara.  О некоммерческой неправительственной организации КИТАП. КИТАП – Татарская и Тюркская Ассоциация в Праге. Слово КИТАП в тюркских языках означает «книга», что является символическим – культура и традиции каждой нации представляют собой новую книгу для изучения.  Одной из целей нашей ассоциации КИТАП – показать и продвигать нашу культуру, информировать о культуре и традициях, а также нашей самобытности заинтересованных людей. С 2013 года мы организуем различные культурные мероприятия. Данное мероприятие – посвящено объединениям весенних праздников Навруза и Сабантуя – весенний фестиваль или фестиваль весны.

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SidebarComments (0)