Skip to content

Interview with Tatar composer Elmir Nizamov in Prague

Below you will find the KITAP interview with Elmir Nizamov in CZech, ENGlish, RUSsian and TATar languages.  
CZ
 Talentovaný klavírista a skladatel Elmir Nizamov navštívil hlavní město České republiky, kde zahrál před Pražským publikem své nejznámější skladby, mezi kterými patří světově známé opera-legenda „Kara Pulat“ a muzikál „Altyn Kazan“. Koncert proběhl výhradně v tatarštině s překladem do angličtiny.


      Elmire, mnoho lidí říká, že Vaše hudba je nevšední, mimořádná. Myslíte si, že máte zvláštní vlastnosti, které Vám napomáhají skládat hudbu?
          .. Samozřejmě, je velmi obtížné mluvit o sobě. Myslím si, že jsem vášnivý a nadšený člověk. Mám-li nějakou myšlenku, musím jí přetvořit v život, dovést jej do finále, jinak se neuspokojím… Jsem snílek, a celý svůj život se o něčem sním… Chtěl jsem se naučit hrát na klavír, pak – se stát skladatelem, a také jsem chtěl, aby má hudba zněla… Celý život sním.. a tak si myslím, že takové vlastnosti jako nadšení a zasnění mi pomáhají skládat hudbu…
           (Elmir má skladbu „U Stěny Pláče“) Elmire, myslíte si, že tatarský a židovský národ mají něco společného?
          Myslím si, že ano… mám mnoho židovských přátel…  říká se takový vtip „když se narodil Tatar, pak žid zaplakal/brečel“, však si domnívám, že není to pravda… Společné rysy mezi našimi národy vidím v tom, že Tataři jako i židé žili mezi jinými národy, mezi Rusy, Slovany, a vždycky mohli najít nějaké body k pochopení… je to diplomacie, a myslím si, že je to velmi důležité… Dnes je důležité se nacházet v dialogu. Historie židů a Tatarů je velmi úzce spojena s ruskou kulturou…
          Mohli bychom se zeptat, co Vás přivedlo do srdce Evropy?
          Jsou tu dvě věci: jsem se doopravdy chtěl podívat do Prahy, jsem tolik slyšel jak je Praha krásná… a druhá věc je to, že jsem měl dvě krátká vystoupení v Berlíně a Bělehradu, a tak se stalo, že nejkratší cesta ležela Prahou.  Tak se stalo, že život mě sem přivedl… A velice se mi tu líbí. Všechno se dá poznat ve srovnání, a přirozeně srovnávám. V Rusku je jinak, než tu v Praze, něco je nejasné, něco vyvolává dotazy… všude jsou „své momenty“, ale celkově je tu nádherné počasí a lidí. Obecně, nejdůležitější jsou lidé…
          Takže máte celé Evropské turné… poprvé?
          V Evropě nejsem poprvé, ale několik koncertů v řadě – to se zatím nikdy nestalo…
          Zastupujeme spolek KITAP. Jaký máte vztah k mladým organizacím?
          Myslím, že každá organizace – je dobrá věc, pokud je zaměřena na podporu kultury, na interakci lidí, na výměnu zkušeností… Je to velmi důležité, protože společně jsme síla, moc… Moderní společnosti se ponoří do svých sociálních sítí, telefonů, gadgetů… Ale zdá se mi, že společně dokážeme udělat něco významného, dobrého…
          Podělte se o své plány v blízké budoucnosti¨
          Jsou spousta plánů, nemyslím si, že to stojí za to, aby se mluvilo o plánech před jejích splnění… proto chci zaprvé něco udělat, a pak už o tom mluvit… 


ENG
Talented pianist and composer Elmir Nizamov visited the capital of the Czech Republic. The concert was held only in Tatar and English languages. To remind, his famous pieces include the legend-opera “Black Chamber” (or “Kara Pulat”) and musical “Golden Pot” (or “Altyn Kazan”).

    Dear Elmir, people say that you write an amazing music. Do you think that you have some extraordinary abilities, which help you to write the music?
   It is quite complicated to tell about yourself. I believe that I am a very engrossed and impassioned person. If I come up with something, I would continue until I push the matter through. I am dreamer, I dreamt about something… I dreamt to play the piano, dreamt to become a composer, dreamt about my music to sound everywhere… I was dreaming for the whole my life, and I believe that such keenness and dreaminess aid me to write the music.
      (Elmir has a composition „At the Wall of Crying“)Do you think that Tatar people are similar to Jewish people?
     I think, yes. I have plenty of Jewish friends. There is a joke “when Tatar man born, Jewish man started to cry”. However, to be honest, I think that it is not true. The main similarity is that Tatar as well as Jewish people lived with other people… for instance, Russians… and they always found mutual understanding between each other… This is some kind of diplomacy, and I think it is very important. Nowadays it is very crucial to be in some kind of dialog. Overall, histories of Tatar and Jewish people are closely bound to Russian culture.
   What led you to the heart of the Europe? – There are two reasons. First, I wanted to visit Prague. I have heard several times that Prague is an enchanting place. Second, I had two planned concerts in Berlin and Belgrade. Hence, planning the route, the shortest way was through Prague. The life led me here. I like this place very much. All is discovered through comparison. Definitely, I compare everything. Of course, there is something different rather than in Russia, something not understandable, and sometimes causes questions. In here, I love the weather and people, and I believe that the people are the most important element in the modern world. – In fact, it is the tour around Europe… Do you have it for the first time?
    Well, I am not for the first time in Europe. However, several concerts in a row I have never ever had.
    We represent an NGO KITAP. What do you think about young organizations?
  I think any organization is good if it is related to propaganda of the culture, relationship between people, experience exchange. It is very important because we are a very strong force if we gather. Modern societies are all drawn in their social networks, mobiles, gadgets. But I think that only together we can do something great.
   Share with us your plans for the near future
  There are a lot of plans… I don’t think it is worth talking about plans… I would rather talk about the actions.

TAT
Талантлы пианист һәм композитор Эльмир Низамов Чехия башкаласында неофициаль визит белән булды. Концерт узды фәкат татар һәм инглиз телләрендә. Уның танылган әсәрләрнең берсе, опера-риваять “Кара Пулат” һәм мюзикл “Алтын Казан”.
         

Эльмир, күп кешеләр әйтәләр, Сезнең искиткеч музыка. Сез ничек уйлыйсыз, нинди аерым сыйфат, сезгә ярдам итә, матур музыка язарга?
  Үзем турында, әлбәттә, бик кыен сөйләргә. Миңа калса, мин бик кызыксына торган кеше. Башка берәр уй керсә, оны ахырына житкермичә туктаганым юк. Мин хыялы кеше, хыялланган идем фортепианода уйнарга, аннары хыялландым композитор булырга, матур музыка язырга. Хыяллануларым миңа калса ярдам итә дип уйлым.
  Ничек саныйсыз татар халкы белән яһүд халыкы окшаш мы? (У стены плача)
  Миңа калса, әйе. Минем дусларым бик күп яһүдтар. Бар шундый шаярту, ” татар туганда, яһүд елаган”, әмма минемчә, бу – дөрес түгел. Охшаш нидә – татарлар, яһүдләр, руслар яшәгән башка халыклар арасында үз ара аңлашып, миңа калса, бу бик мөһим. Бүген бик мөһим, нинди дә булса аралашу, диалог. . Яһүд тарихы ничек бар, шулай ук рус һәм татарның мәдәниәте белән бик тыгыз бәйләнгән.
  Нәрсә китерде сезне Европага?
   Монда ике мизгел: беренче – миңем бик Прагада буласым килде. Прага искиткеч, ә икенче – минем планлаштырылган ике чыгыш Берлинда һәм Белградта, шулай килеп чыкты, юл Прага аша ятты. Тормыш мине үзе дә, монда китерде. Чагыштырып караганда, әлбәттә, мин чагыштырам. Россиядә нидер башкача караганда, бөтен җирдә үз мизгелләр, ә тулаем алганда, бик матур һава торышы һәм кешеләр. Гомумән, иң мөһиме – кешеләр.
    Бу, турне Европа буенча беренче тапкыр мы?
   Европада мин беренче тапкыр гына тугел, әмма берничә концерт рәттән – булганы юк иде.
     Без КИТАП яшьләр берләшмәсе. Сез ничек карыйсыз яна яшьләр оешмаларына?
 Миңа калса, теләсә кайсы оештыру – яхшы, әгәр ул мәдәният пропагандалауга юнәлдерелгән, кешеләрнең үҙ-ара эш итеү, тәҗрибә уртаклашуга. Бик мөһим, чөнки бергә без – көч. Хәзерге заман җәмгыяте социаль челтәр, телефон, гаджетлар. Әмма, миңа калса, бары тик барыбыз бергә генә без нәрсәдер яхшы эшли алабыз.
     Якын тирә планнарыгыз белән уртаклашыгыз.
    Планнар бик күп, ләкин сөйләми торам әле. Шуңа күрә әйтәсе килә: башта эшләргә, ә аннан инде бу хакта сөйләргә.


 
RUS
Талантливейший пианист и композитор Эльмир Низамов посетил столицу Чехии с неофициальным визитом. Концерт проходил исключительно на татарском и английском языках. Напомним, что одними из его известных произведений являются опера-легенда “Кара Пулат” и мюзикл “Алтын Казан”.

   Эльмир, многие говорят, что у Вас необыкновенная музыка. Как Вы считаете, есть ли у Вас особенные качества, которые помогают Вам писать музыку?
    О себе, конечно, очень трудно говорить. Мне кажется, я очень увлечённый и страстный человек. Если я что-то себе в голову вобью, то не успокоюсь, пока не доведу до конца. Я – мечтатель, я всю жизнь о чем-то мечтал… Я мечтал научиться играть на фортепиано, потом я мечтал стать композитором, мечтал, чтобы музыка моя звучала… Я всю жизнь мечтаю, и мне кажется, что это качества как увлечённость и мечтательность как раз и помогают мне писать музыку.
          (У Эльмира есть произведение «У Стены Плача») Считаете ли Вы, что татарский народ схожий с еврейским?
    Мне кажется, да. У меня много друзей евреев. Есть такая шутка “когда родился татарин, еврей заплакал”, но я считаю, это – неправда. Схожесть в чем – татары, как и евреи жили среди других народов, среди русских… и всегда находили какие-то точки взаимопонимания… то есть это дипломатия, и мне кажется, что это очень важно. Сегодня очень важно быть в каком-то диалоге. История как у евреев, так и татар очень тесно связана с русской культурой.
     Мы не можем не поинтересоваться, что же привело Вас в сердце Европы?
  Здесь два момента: мне очень хотелось побывать, я очень много был наслышан насколько Прага восхитительна, а второе – у меня были запланированы два выступления в Берлине и Белграде, и так получилось, что кратчайший путь лежал через Прагу. Так получилось, жизнь меня сама сюда привела. Мне очень здесь н равится. Все познаётся в сравнении. Естественно, я сравниваю. В России что-то по-другому, чем здесь, что-то непонятно, что-то вызывает вопросы… везде свои моменты, а в целом, очень восхитительная погода и люди. Вообще, самое главное – это люди.
  Это получается, у Вас целое турне по Европе… Впервые?
В Европе я не впервые, однако, чтобы несколько концертов подряд – никогда не такого было.
  Мы представляем молодежное сообщество КИТАП. Как Вы относитесь к молодым ново создающимся организациям?
 Мне кажется, любая организация – это хорошо, если она направлена на пропаганду культуры, на взаимодействие людей, на обмен опытом. Очень важно, потому, что вместе мы – сила. Современные общества погружены в свои соцсети, телефоны, гаджеты. Но мне кажется, только вместе мы можем сделать что-то общее, хорошее.
    Поделитесь своими планами на ближайшее будущее.
 Планов очень много, не думаю, что стоит говорить: не говори “Гоп!”, пока не перепрыгнешь. Поэтому хочется сначала сделать, а потом уже всем об этом рассказать.


No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SidebarComments (0)