Skip to content

České děti a tatarská pohádka 04.11.2019

Dne 04.11.2019 jsme prezentovali tatarskou kulturu skrz tatarsko-baškirskou pohádku “Kamyr-Batyr” (bohatýr z těsta) dětem z první třídy základní školy v Praze, a pak společně vyráběli…

Read more
Categories:Uncategorized

Setkání s novým Tureckým velvyslancem, J.E., panem Egemenem Bağışem 04.12.19

Dne 4. prosince 2019 se předsedkyně KITAP Elmira Lyapina setkala s novým Tureckým velvyslancem v České republice, s Jeho Excelencí, panem Egemenem Bağışem a prvním…

Read more
Categories:Uncategorized

Meeting with a new Turkish ambassador, H.E. Egemen Bağış 04.12.2019

December, 4, 2019, the chairperson of KITAP Elmira Lyapina met with a new Turkish ambassador in Czechia, His Excellence, Mr. Egemen Bağış and a first…

Read more
Categories:tatarska a turkicka asociace, turecko, turecký, turek, turk, turk kultura, turkic states, turkici, turkish

Rustam Shaykhutdinov: Tatar piano music 19.11.2019

On 19th of November NGO KITAP – Turkic Association in Prague organized piano evening of a pianist Rustam Shaykhutdinov and a soloist of National Theatre…

Read more
Categories:tatar, tatar music, tatarlar, tatarska a turkicka asociace, tatarská hudba, tatarska kultura, tatarský, tatarstan

Cooking Tatar specialties with Elmira and SIMI

In November, the Association for Integration and Migration (SIMI) organized the 14th cooking course, this time for Tartar specialties. The cook was Elmira, Tatar from…

Read more
Categories:czech tatar, europe tatar, kitap, kitap ngo, kitap prag, kitap prague, kitap praha, kitap spolek, kitapprague, kitappraha, participation kitap, program kitap, spolek kitap, tatar, tatar cz, tatar music, tatarcz, tatari, tatarka, tatarlar, tatars, tatarska a turkicka asociace, tatarská hudba, tatarska kultura, tatarský, tatarstan, účast kitap
Sidebar