Skip to content

Mini Nawruz s Tatarskou hudbou 20/03/2018

Dne 20. března spolek KITAP uspořádal akci s názvem ‘Mini Nawruz s Tatarskou Hudbou‘ v Pražském café Mist (Korunní 48).

Povídali jsme o tom, co je Nawruz, proč se slaví 21. března, kdo jej slaví a také i jak se to slaví. Řekli jsme o Turkických národech, a i o Tatarském národu. Povídali jsme o Povolžských, Krymských, Kazanských, Astrakhanských a i Kavkazských Tatarech.

Přečetli báseň slávného Tatarského básníka Gabdully Tukaje s překladem do češtiny a angličtiny.
A nakonec, zazněla i Krymsko Tatarská řeč, a i samozřejmě, různorodá a bohatá Tatarská hudba.

Na akkordeonu krásně hral pan Server Abkerimov, představitel Krymsko-Tatarského národu, světově známý akkordeonista, spravedlivě nazývaný ‘Zlatý Akkordeon’.
Pan Abkerimov zahral nejen národní Tatarské melodie, ale i svoje skladby, inspirované národními nápěvy. Pověděl i o tom, že na rozdíl od Tatarské hudby Povolží, kde hudebním základem je pentatonika, Krymsko-Tatarský hudba pentatoniku nezná. Nicméně společným pro Tatarskou hudbu je to, že syntezuje Arabské, Perské, Turkické, Čínské ba i dokonce Balkánské nápěvy. Jako ukázku pan Abkerimov zahral i Srbské, Rumunské a i Azerbajdžánské melodie.

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SidebarComments (0)