Skip to content

“Turecký koncert 05.04.2018 // Turkish concert 05.04.2018” is locked Turecký koncert 05.04.2018 // Turkish concert 05.04.2018

Dne 05.04.2018 se uskutečnil Turecký koncert, kde vystoupili představitelé Tureckého národa, žijících v Praze, za pomocí spolku KITAP.
05.04.2018 was held a Turkish concert, where were performing the representatives of the Turkic nation, living in Prague, all this in cooperation with NGO KITAP.


Však na začátku představitelé Českého národu také měli co ukázat, a hudební skupina Elnyaz prezentovala dvě turecké písně z jejích pásma “Písní východního větru – Yaylalar (balada o horské pláni)” a “Dandini” (turecká ukolébavka).
However, at the beginning, the representatives of the Czech aation also had something to show, and the Elnyaz music group presented two Turkish songs “The Songs of the Eastern Wind – Yaylalar (Mountain Ballad)” and “Dandini” (Turkish Lullaby).

Elnyaz


Dále následoval kaleidoskop Tureckých písní od samotných Turků avšak pomocí zpěvu Polské studentky Patrycji. Zazněl i saz, i oud, i baglama, nechyběla ani darbuka. Všichni si to velice užili, jelikož nejen poslouchali krásný zpěv a hudbu, ale i měli možnost zatančit, ochutnat Turecké tradiční jídlo a čaj, a to vše v Žižkovšiška.
It was followed by the kaleidoscope of Turkish songs from the Turks themselves, but with the help of singing of the Polish student Patrycja. On the concert people had chance to listen such musical instruments as the saz, the oud, the baglama, and the darbuka. Everyone enjoyed it, because they did not only listened to beautiful singing and music, but also had the opportunity to dance, to taste Turkish traditional food and tea, all in Žižkovšiška.

 

 

 

 

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SidebarComments (0)