Skip to content

Taneční workshop Turkických tanců // Dancing workshop of Turkic dances 29.03.18

Víte, jak se tančí dámské Turkické, Uzbecké,Tatarské a Kyrgyzské tance ? A chcete se naučit tančit? 
Do you know how to dance women Turkic, Uzbek, Tatar and Kyrgyz dances? Do you want to learn it?


To vše nabízí Taneční workshop Turkických tanců s profesní choreografkou a tanečnici Kyrgyzského původu Gulsarou Bekbagyshevou. 

These all offers you the Dancing workshop of Turkic dances with the professional choreographer and dancer of Kyrgyz origin – Gulsara Bekbagysheva

Gulsara Bekbagysheva
Tato akce proběhla dne 29.03.2018 v café Kampus.

This event was held 29.03.2018 in cafe Kampus.


Během této akce se povídalo o duchu a historie Turkických tanců, a také byly představeny Turkické národní kroje. 

During this event we were talking about the spirit and history of Turkic dances, and also was presented the Turkic national dresses.


Hudební ozdobou večera byl hudebník Uzbeckého původu Farhod Tashev, který zahral na Uzbecký tradiční nástroj – Doiru (něco jako buben).

The musical decoration of the evening was Uzbek musician Farhod Tashev, who played the Uzbek traditional instrument – Doira.

Po akci bylo rozhodnuto, že se tyto workshopy budou tradicí. 

After the event, it was decided that these workshops will become a tradition.

Nezměškejte další Taneční workshop Turkických tanců


Do not miss another Dance Workshop of Turkic Dances!

 


Níže jsou foto a video z této akce. 

Below are photos and videos from this event.


 

 

 

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SidebarComments (0)