Skip to content

společná večeře Ramadan 17 05 2019 // Common iftar with KITAP 17 05 2019

Dne 17.05.2019 spolek KITAP organizoval společnou večeři (iftar) během ramadánu. Byl to skvělý večer s účastníky z celého světa, muslimy a nemuslimy … lidé, kteří se zajímají o novou kulturu. Měli jsme několik prezentací, mezi nimiž jsou „co je ramadán“, „jak se Ramadán slaví v Turecku, Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Tatary“ … myšlenkou bylo zahájit dialog a ukázat, že „ Muslim“ nerovná „ Arab“, jelikož většina představitelů Turkicých národů vyznává islám … Tak, i této akce se zúčastnili, kromě Turkických národů a Arabové, byli i Češi, Slováci a Rusové (pokud jsme váš národ nezmínili, přidejte do komentáře ) … děkujeme vám všem, že jste přišli! Zvláštní poděkování patří Kiyamovi Kurmakaevovi, Danie, Adamovi, Berke, Nargizovi, Jarušce a Karolině – byla to od vás skvělá pomoc, velmi si toho vážíme! V neposlední řadě – děkujeme Integračnímu Centru Praha za prostor a možnost pořádání takové akce! Doufáme, že se brzy uvidíme na našich příštích akcích!

17.05.2019 KITAP organized common iftar or common dinner during Ramadan (společná večeře). It was a great evening with participants all over the world, Muslims and non-Muslims… people who are interested in new culture. We had a few presentation about “what is Ramadan”, “how is Ramadan celebrated in Turkey 🇹🇷, Azerbaijan 🇦🇿, Kazakhstan 🇰🇿 and among Tatars” … the idea was to bring interested people to dialogue, to show that “Muslim” doesn’t equal “Arab”, since majority of Turkic people confess Islam… in the event besides Turkic and Arabic people were Czech, Slovak and Russian people (if I haven’t mentioned your nation, please add it in comment ) … thank you all for coming! And special thanks to Kiyam Kurmakaev , Dania, Adam, Berke, Nargiz and dear and sweet Jaruška and Karolina – that was a great help hand from you, we do appreciate it very much! Not the least – thanks to integracni centrum Praha for the space and possibility to organize such event! Hope to see you soon in our next events! 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SidebarComments (0)