Skip to content

šachový turnaj Nežmetdinovův memoriál 08 06 2019 // Chess tournament Nezhmetdinov memorial 08 06 2019

08.06.2019 KITAP organized first amateur Rapid Chess Tournament – Rashid Nezhmetdinov Memorial.  It was truly international event -the were participants from Czechia, USA, Turkey, Georgia, Israel, Russia, Kyrgyzstan,Thailand, India …. of course was a tatar food – belesh or the chicken pie, and kosh tele – sweet pastry. Besides were also workshops on Kyrgyz game toguz korgool and Azeri nards… After the tournmanet was screened the documentary film about Rashid Nezhmetdinov. 

Dne 08.06.2019 KITAP uspořádal první amatérský šachový turnaj ve stylu Rapid – na památku slávného tatarského šachisty Rašida Nežmetdinova. Byla to opravdu mezinárodní akce – zúčastnili se lidé z České republiky, USA, Turecka, Gruzie, Izraele, Ruska, Kyrgyzstánu, Thajska, Indie …. samozřejmě bylo tatarské jídlo – beleš nebo kuřecí koláč a koš tele – sladké pečivo. Kromě toho se konaly i workshopy kyrgyzské hry toguz korgool a azerbajdžánských nardů … Po turnaji promítali dokumentární film o Rašidu Nežmetdinovovi.


No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SidebarComments (0)