Skip to content

Festival Turkické kultury 06.10.2018, Náprstkovo museum // Festival of Turkic culture


Dne 06.10.2018 se uskuteční Festival Turkické Kultury v Náprstkově museu od 13.00 hod!
 
 
Přijďte ochutnat, prožít a dozvědět více o turkické kultuře na Turkický festival!

Turkiti nejsou jen Turci, jsou to i Tataři, Kazaši, Kyrgyzové, Uzbeci, Ázerbájdžánci a další! Čekají na vás nejen krásná vystoupení a tradiční jídlo, ale také workshopy jak pro dospělé, tak i pro děti.

 
V programu jsou:
hudební a taneční vystoupení představitelů Turkických národů: Turků, Tatarů, Krymských Tatarů, Kazachů, Kyrgyzů, Azerbajdžánců, Uzbeků a dalších.
Workshopy: “Naučte se Turecky s Míšou”, ‘Malování na vodě – Ebru’, “divadelní workshop s Turky”, užitečná cestovatelská přednáška  “Ázerbajdžán, anebo magická krajina ohně. Baku – město, kde fouká vítr”, Taneční workshop pro damy a nejen “Naučte se tančit Turkické tance”, a další, další…
 

Come to taste, experience and learn more about Turkic culture at the 
Turkic festival!
When? 06. october 2018, from 1 pm
Where? Náprstkovo Museum, Betlémské nám. 1, Prague 1

Turkic people are not just Turks, they are also Tatars, Kazakhs, Kyrgyzs, Uzbeks, Azerbaijanis and more! Not only beautiful performances and traditional food are waiting for you, but also workshops for adults and children.

 
In the program are:
musical and dancing performances of the representatives of the Turkic nations: Turks, Tatars, Crimean Tatars, Kazakhs, Kyrgyz, Azeri, Uzbek and others.
Workshops: “Learn Turkish with Misha”, “Painting on water – Ebru art”, “theatre workshop with Turks”, useful lecture “Travelling to Azerbaijan, magical land of fire, Baku, city where the wind blows”, dancing workshop for (not only) ladies “learn how to dance turkic dances” etc etc…. 

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SidebarComments (0)